Welcome to my blog

terimakasih sobat udah berkunjung ke blog sederhana saya ini, semoga menyenangkan dan bermanfaat...

Sunday, March 25, 2012

Soal Ulangan Tengah Semester 1 kelas 5 Bahasa Banjar

Mata Pelajaran :  Muatan Lokal
Kelas                 :  V (Lima)
Hari/ Tanggal   :  Sabtu, 22 Oktober 2011
                                                               
A.     Berilah tanda silang pada jawaban yang benar!
1.      Pasar nang ada di atas banyu sambil dudukan di jukung adalah pasar...
a.       subuh               b.   tarapung                 c.   tradisional              d.   tungging

2.      Pasar tarapung sudah ada mulai jaman...
a.        P. Antasari      b.   P. Samudra                        c.   P. Muda     d.  Sultan Suriansyah

3.      Jukung nang bamasin disambat jukung...
a.       rombong          b.   bahatap                  c.   ganal                      d.   kalutuk

4.      Bibinian nang badagang mangayuh jukung manukup kapalanya lawan ...
a.       tanggui             b.   tupi purun              c.   kakamban              d.   payung

5.      Urang maambil wadai nang jauh andaknya dalam jukung mamakai ...
a.       tumbak                        b.   paikat                     c.   kayu riing               d.   Kawat

6.      Pasar tarapung bapasar matan......
a.       imbah subuh    b.   tangah hari             c.   malam                    d.   Kamarian

7.      Dibawah naya adalah makanan khas banjar kacuali.....
a.       bubur baayak   b.   donat                     c.   babungku               d.   Pupudak

8.      Di bawah naya dijual di pasar tarapung kacuali ...
a.       baju                 b.   amas pirak             c.   wadai                     d.   Buah

9.      Sasamaan kata “tugul” adalah ...
a.       cangkal                        b.   harat                      c.   babal                      d.   Cagat

10.  Wadai dadar gulung ada ... nya di dalam.
a.       inti                   b.   iwak rabuk             c.   hintalu                    d.   gula habang

11.  Ading makan lawan iwak papuyu. Kata makan bila dibari awalan ma menjadi ...
a.       mamakani        b.   makanan                c.   mamakanakan        d.   mamakan

12.  Mama sarik lawan ading nang kada paasian. Kata ulang sarik bila mandapat awalan ma menjadi ...
a.       masarik-sarik   b.   sarik-sarik              c.   manyarik-nyarik    d.   basarik-sarik

13.  Di bawah naya nang tamasuk kata ulang murni adalah ...
a.       wayah-wayah  b.   hilir mudik             c.   kucang kirap          d.   undur mara

14.  Masak sabigi dihurung bari-bari, adalah potongan lagu ...
a.       paris barantai   b.  pandan arum                       c.   ampar-ampar pisang             d.   kayuh baimbai

15.  Sasamaan kata “bigas” adalah....
a.       panas               b.   baik                                   c.   wagas                     d.   gubih

16.  Lalawanan kata “landung” adalah ...
a.       sungsung          b.   tangah hari             c.   baisukan                d.   lakas
Kupasakan sabigi mangga
Mangga banyak dalam barunjung
Balaku baik lawan tatangga
Amun parlu kawa manulung

17.  Pantun di atas tamasuk pantun ...
a.       balulucuan       b.   nasihat                   c.   anak-anak              d.   cinta

18.  Isi pantun di atas adalah ...
a.       balaku baik      b.  bapanampilan baik c.   kupasakan mangga   d.   banyak mangga

19.  Mamainan badaku nitu mamakai wadah nang ngarannya ...
a.       basiun              b. kindai                      c. padakuan                 d.  rumah

20.  Nang manang badaku nitu pabila inya ...
a.       manang basiun                                     c. paling kuat
b.      paling banyak baulih anak daku                      d. paling ganal awaknya

21.  1. Padakuan nitu diandaki lawan anak daku
2. Padakuan diulah tumatan batang kayu nangka
3. Mamainan badaku mamakai wadah nang disambat padakuan
4. Ukuran panjang padakuan sakira 60 cm, libarnya 20 cm
Susunan kalimat diatas sakira jadi paragraf nang baik adalah ...
a.       1-2-3-4                        b. 3-4-1-2                    c. 3-2-4-1                     d. 4-3-2-1

22.  Main badaku nitu bagus, kacuali ...
a.       malatih kakuatan                                 c. marapatakan bakakawanan
b.      mambiasaakan kajujuran                     d. malatih katarampilan

23.  “Makacil, ayuha babuat! Kamana pian ulun antar,” ujar ...
a.        tukang bica     b. pulisi lalu lintas        c. tukang urut               d. tukang jual ubat

24.  Kada kawa duduk di tanah, tapaksa ... haja
a.       badaku             b. badatang                  c. badangsar                 d. badangkak

25.  Si Anang bajalan laju banar, inya ... ada nang diurus.
a.     badadamaran b.   badaki                    c.   badadas                  d.   badakap

B.     Ulahakan kalimat nang mamakai kata-kata dibawah naya !
1.      Manggawil                      4.   Rancak     
2.      Luak                               5.   Tapalicuk                                      
3.      Puluk

No comments:

Post a Comment